Розробка програмного забезпечення інформаційної системи статистичного виробництва органів державної статистики (перша черга) – ПОДОВЖЕНО ДО 20.12.2022!

Завершено: 20.12.2022

Завантажити форму заявки

Фонд Східна Європа у межах реалізації швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади EGAP» оголошує конкурс на розробку програмного забезпечення інформаційної системи статистичного виробництва органів державної статистики.

Програма EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян та сприяння соціальним інноваціям в Україні. 

Інформаційна система статистичного виробництва органів державної статистики (ІССВ ОДС) – це програмний комплекс для організації повного циклу статистичного виробництва завдяки інтеграції процесів збору, обробки та поширення інформації та автоматизації інформаційного обміну з джерелами адміністративних даних.

Розробка та впровадження ІССВ ОДС передбачає три черги реалізації. Цей конкурс оголошено на створення першої черги системи та організацію і проведення навчань користувачів роботі із системою.

Основна мета – підвищити ефективність процесів розробки статистичних продуктів, обробки статистичної інформації та публікації результатів статистичних спостережень за рахунок застосування централізованого сховища даних, зручного інтерфейсу користувача та сучасних форматів роботи з даними; спростити процес публікації результатів статистичних спостережень і знизити витрати на підтримку інфраструктури шляхом автоматизації процесу публікації і використання централізованого порталу статистики; підвищити надійність, стійкість і безпеку використовуваних інформаційних систем за рахунок використання хмарних технологій; спростити процедури передачі інформації до Євростату за рахунок застосування формату збереження статистичних даних в форматі SDMX, а також орієнтації на європейські регламенти при побудові структури даних і вихідних показників статистики тощо.

Термін розробки не повинен перевищувати три місяці.

Перша черга ІССВ ОДС має забезпечувати:

1. Реалізацію декількох робочих середовищ (тестове для системи, тестове для даних, навчальне, робоче).

2. Інтеграцію основних процесів статистичного виробництва: збір, обробка, аналіз та поширення інформації (даних).

3. Зберігання вхідних даних окремо від оброблених (результуючих).

4. Механізм автентифікації в системі внутрішніх користувачів Держстату.

5. Авторизацію - управління доступами до функцій системи згідно ролей користувачів.

6. Шифрування даних під час зберігання та транспортування.

7. Архівування / відновлення структурних артефактів, даних та метаданих.

8. Механізми захисту даних від несанкціонованого доступу.

9. Можливість інтеграції з джерелами адміністративних даних.

10. Імпорт інформації із СЕЗ шляхом файлового обміну.

11. Реалізацію механізму збору інформації респондентів шляхом проведення онлайн опитувань.

12. Реалізацію механізмів забезпечення версійності даних.

13. Реалізацію механізму довідників (класифікаторів).

14. Підтримку метаданих (згідно з визначенням).

15. Підтримку мікроданих (згідно з визначенням).

16. Реалізацію стандартних математичних та статистичних функцій (перелік функцій докладніше визначається в технічному завданні).

17. Інтерфейс побудови статистичних спостережень з використанням скриптового програмування.

18. Реалізацію класифікатора вихідних індикаторів (показників).

19. Побудову і відображення інтерактивних інформаційних панелей, як засіб візуального відображення даних.

20. Портал поширення з інструментами: публікація за розкладом, автоматизація оновлення(статистичних даних), статистичні публікації, новини, гео-статистика (дані на мапі), календар(анонси публікацій і подій), розподілення доступу автентифікованих користувачів до даних, статистичні часові ряди, табличне представлення, інтерактивне представлення (BI), завантаження файлів, пошук.

21. Ведення журналу дій в системі для кожного користувача для кожної операції зміни даних.

22. Відповідність процесної моделі статистичного виробництва GSBPM.

23. Підтримку стандарту SDMX.

Виконавець, протягом 3х (трьох) місяців після завершення розробки першої черги системи забезпечує гарантійну підтримку. В межах гарантійної підтримки Виконавець забезпечує виправлення технічних помилок в роботі прикладного ПЗ ІССВ ОДС (помилками вважаються будь-які недоліки конфігурації інфраструктури або невідповідність роботи прикладного ПЗ Системи даним Технічним вимогам та Технічному завданню на надання послуг за договором).

Технічні вимоги надаються на запит (звертатись [email protected] ).

Вимоги до потенційного виконавця:

 • виконавець повинен надати підтвердження реалізації систем управління даними високої складності та інформаційних ресурсів на базі систем управління змістом розроблених або побудованих за умов використання відкритого (Open Source), вільно розповсюджуваного чи пропрієтарного програмного забезпечення.
 • мати підтверджений досвід розробки комплексних інформаційних систем управління даними;
 • мати підтверджений досвід  проектування та розгортання інформаційних систем з використанням "хмарних технологій";
 • мати підтверджений досвід проектування комплексних електронних систем державного рівня;
 • мати підтверджений досвід проектування та розробку веб ресурсів на базі систем управління вмістом;
 • мати підтверджений досвід надання послуг розробки у галузях проектування електронних систем, кібербезпеки, розробки UX/UI, практик CI/CD.

Критерії відбору:

 • досвід виконання аналогічних завдань;
 • ціна;
 • термін виконання.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності). На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, реєстраційної картки проекту №4278-02, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, Фонд Східна Європа проводить оплату за товари без урахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок:

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа не пізніше 14 грудня 2022 року включно. Враховуючи дистанційний режим роботи Фонду, електронна копія заявки обов’язково має бути надіслана на адресу електронної пошти [email protected] не пізніше 14 грудня 2022 року

Або направлена у електронному вигляді з накладеним КЕП/ЕЦП на електронну пошту [email protected]  з темою листа «ІС Держстат».

Адреса: Програма EGAP, Фонд Східна Європа вул. Саксаганського 96, 5 поверх, офіс 508 Київ, 01032 Україна
Контактна інформація: Юлія Заплавна, координаторка Компоненту “Е-послуги”, програма EGAP, Фонд Східна Європа [email protected]