Аналіз, оптимізація та трансформація послуг/сервісів у електронний формат - ПОДОВЖЕНО ДО 28.02.2022!

Завершено: 28.02.2022

Фонд Східна Європа у межах реалізації швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади EGAP» оголошує конкурс на надання послуг з підтримки процесів аналізу, оптимізації та трансформації послуг/сервісів у електронний формат

Програма EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян, та сприяння соціальним інноваціям в Україні.

У межах Програми EGAP виконується переведення в електронну форму публічних послуг, а також створення інструментів електронної демократії, що включає аналіз та підготовку змін до нормативної бази, оптимізацію бізнес-процесів, опрацювання технічних вимог до програмного забезпечення, організацію робіт з розробки комп’ютерних систем, тестування, впровадження та підтримку роботи створених сервісів.

Опис завдань:

 1. Вивчення комплексу існуючих бізнес процесів вступу до ЗВО для здобуття вищої освіти осіб, які закінчили 11 класів та проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.
 2. Вивчення комплексу існуючих бізнес процесів отримання свідоцтва про здобуття  базової середньої освіти (9 клас) та  отримання свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 клас) для осіб які закінчили 11 або 9 класів та проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.
 3. Вивчення комплексу існуючих бізнес процесів подачі документів до ЗВО та проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти та професійної (професійно-технічної), здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року та у тому числі з метою продовження навчання на за програмами підготовки на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти на території України  та продовження навчання на аспірантурі/докторантурі на території України, враховуючи особливості регулювання всіх спеціальностей.
 4. Вивчення та розуміння законодавства, що регламентує вищезазначені процеси.
 5. Виявлення, деталізація та документування вимог для оптимізації процесів, згаданих у п.1, 2 та 3 та трансформації їх у електронний формат.
 6. Брейншторм та інтерв’ювання представників організацій-стейкхолдерів: Міністерства освіти та науки України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства внутрішніх справ України; Міністерства охорони здоров’я України; Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (та діючий у його структурі Офіс Кримської платформи); Міністерства культури та інформаційної політики України, ЗВО  (за переліком наданим МОН); ГО (за переліком рекомендованим міністерствами);  кінцевих користувачів.
 7. Аналіз схожих існуючих рішень у сфері освіти з ціллю повторного використання та/або збір найкращих практик.
 8. Розробка оптимізованих моделей, пропозицій із удосконалення бізнес-процесів та проектування рішення.
 9. Проведення зустрічей з представниками стейкхолдерів, з метою з’ясування вимог до програмного продукту та проведення презентацій.
 10. Розробка верхньорівневих функціональних вимог до системи.
 11. Розробка нефункціональних вимог до системи.
 12. Опрацювання точок інтеграції і форматів обміну даними.
 13. Моделювання інтерфейсів та концептів інтерактивних форм та інформаційних систем.
 14. Документування функціональності інформаційних систем, розробка технічних вимог, завдань та специфікацій на розробку програмного продукту.
 15. Постановка задач розробникам програмного продукту за результатом тестування та під час супроводу його роботи після запуску в експлуатацію.
 16. Проведення презентацій та координаційних зустрічей для зацікавлених сторін.

Очікувані результати роботи експерта/-ки:

 1. Аналітичні записки, що містить перелік нормативно-правових актів, які регламентують досліджувані бізнес-процеси, а також пропозиції щодо їх зміни з метою оптимізації цих процесів (у формі порівняльної таблиці).
 2. Вимоги стейкхолдерів до досліджуваних процесів у форматі business requirements.
 3. Концепції цифрової трансформації  бізнес-процесів описаних у п.№1 (у пріоритеті), п. №2 та п.№ 3 . As is та To be BPMN-схеми.
 4. Матриця відповідності User stories та business requirements у форматі traceability matrix.
 5. Технічні вимоги до створення онлайн платформи для подачі документів та дистанційної здачі вступних іспитів до закладів вищої освіти абітурієнтами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України (онлайн-прокторінг)  ( лише для завдання №1 – вступ до ЗВО для здобуття вищої освіти осіб, які закінчили 11 класів та проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення)  погоджені стейкхолдерами проєкту.

Вимоги до кваліфікації експерта/-ки:

 1. Більше трьох років досвіду в аналітиці бізнес-процесів.
 2. Розуміння процесу проектування та розробки програмного забезпечення, формулювання високорівневих вимог до програмного продукту.
 3. Вміння структурувати елементи інформаційних систем та визначати технології і можливі програмні рішення.
 4. Досвід у написанні технічних завдань, вимог та специфікацій для IT проектів.
 5. Досвід у моделюванні бізнес-процесів.  Знання BPMN 2.0, UML та Use Cases.
 6. Досвід використання продуктів для моделювання інтерфейсів (Axure).
 7. Досвід у комунікаціях з державними органами (з’ясування вимог, проведення презентацій).
 8. Знання англійської мови буде перевагою.
 9. Знання законодавства в галузі надання адміністративних послуг буде перевагою.

Критерії відбору:

 • ціна;
 • термін виконання завдання;
 • досвід виконання аналогічних завдань.

Порядок подання пропозицій:

 • Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).
 • Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). Оцінка термінів виконання робіт, перелік робіт та їх вартість вказується окремо в розрізі кожної із трьох окремих напрямків (п.№1, №2 та №3). Також необхідно описати зв’язок та порядок роботи над цими напрямками (може здійснюватись паралельно, послідовно тощо).

До пропозиції обов’язково має бути додана:

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), електронна копія пропозицій має бути надіслана на електронну пошту [email protected].

На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Просимо звернути увагу, що вищевказана закупівля є операцією, що підлягає звільненню від податку на додану вартість відповідно до підпункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України (операції з придбання товарів, робіт, послуг, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги). Відповідно із зазначеним, всі розрахунки проводитимуться за ціною «без ПДВ».

Терміни та адреса подання заявок:

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа не пізніше 28 лютого 2022 року. Враховуючи дистанційний режим роботи Фонду, електронна копія заявки обов’язково має бути надіслана на адресу електронної пошти [email protected] не пізніше 28 лютого 2022 року.

Адреса: Програма EGAP, Фонд Східна Європа вул. Саксаганського 96, 5 поверх, офіс 508 Київ, 01032 Україна
Контактна інформація: Юлія Заплавна, координаторка Компоненту “Е-послуги”, програма EGAP, Фонд Східна Європа [email protected]