Досвід Єврозони для розкриття потенціалу відкритих даних в Україні

Як відкриті дані стимулюють розвиток економіки ЄС або досвід Єврозони для розкриття потенціалу відкритих даних в Україні

У сучасному світі відкриті дані є не лише інструментом підвищення прозорості та ефективності роботи органів державної влади, а й потужним джерелом для стимулювання розвитку економіки країни. Нажаль, більшість українських урядових топ-менеджерів на сьогодні ще не повністю уявляють потенціал та можливості відкритих даних саме в економічному аспекті.  Експерти Програми EGAP підготували черговий матеріал щодо впливу відкритих даних на економіку ЄС. Сподіваємось, що цей матеріал стане у нагоді для посилення політичної волі та громадської активності в Україні для подальшого розкриття даних.

У 2015 році в ЄС було проведено одне з найбільш потужний досліджень щодо оцінки впливу та потенціалу відкритих даних щодо розвитку економіки країн та Єврозони в цілому. Як результат було розраховано основні показники зростання ринку відкритих даних. Зокрема, визначено розмір прямого (direct market size) та непрямого ринків відкритих даних (indirect market size), які разом формують загальний ринок відкритих даних (total market). Прогнозований розмір прямого ринку відкритих даних Єврозони на 2016 рік очікується на рівні 55,3 млрд євро. У період з 2016 по 2020 роки очікується зростання ринку на 36,9%, до значення 75,7 млрд євро в 2020 році. Загальна ринкова вартість відкритих даних оцінюється між 193 млрд євро і 209 млрд євро для 2016 року та 265-286 млрд євро до 2020 року, з поправками на інфляцію.

Вплив використання відкритих даних у розрізі секторів економіки виглядає наступним чином. Експерти вважають, що найбільшу вигоду від розвитку відкритих даних (22 млрд євро у 2020  році) отримає саме державний сектор. Це підтверджує, що державний сектор є основним користувачем своїх власних даних. Для сільського господарства, мистецтва і сектору розваг, очікувані переваги є значно меншими і становлять 379 млн євро для кожного з цих секторів. Відкриті дані у цих секторах мають значний потенціал, проте знадобиться час, щоб його розкрити.

Стосовно ринку праці, визначалась кількість робочих місць, які будуть безпосередньо пов’язані з повторним використанням відкритих даних у приватному секторі країн ЄС. Таким чином співробітники, що працюють в статистичних організаціях та інших урядових адміністраціях не враховувались. Максимальна прогнозована загальна кількість робочих місць, безпосередньо пов’язаних з відкритими даними, у 2016 році становить 75 000 робочих місць. До 2020 року цей показник має зрости до 100 000 робочих місць, безпосередньо пов’язаних з використанням відкритих даних. Тобто, протягом наступних п’яти років очікується зростання на 32% (тобто 7,3% на рік).

Органи державного управління прагнуть глибше зрозуміти економію витрат, яку вони можуть отримати від відкритих даних. Економію можна розрахувати на підставі прогнозованого ВВП країн Єврозони до 2020 року. Сукупна економія для країн ЄС у 2020 прогнозується на рівні 1,7 млрд євро. Ефективність є важливим фактором як для державного, так і для приватного сектору у всіх галузях. Підвищення ефективності спрямовано на поліпшення розподілу ресурсів таким чином, щоб мінімізувати видатки та підвищити результати використовуючи при цьому ту ж кількість ресурсів. Для розрахунку ефективності використовувались три ключові індикатори: збереження життя, збереження часу та користь для навколишнього середовища від використання відкритих даних.

Так, розрахунки показали, що відкриті дані можуть допомогти у порятунку
1 425 життів щорічно (наприклад у 5,5% смертей на дорозі у Єврозоні)! Крім того, відкриті дані допоможуть економити до 629 млн годин на дорозі.

Отже, чітко розуміючи необхідність запровадження та доцільність використання відкритих даних експертами сформований перелік рекомендацій для урядів країн ЄС при розробці та реалізації політики щодо відкритих даних. Ми переконані, що ці рекомендації стануть у нагоді й українським урядовцям:

  1. Необхідно детально визначити вартість та переваги від розповсюдження відкритих даних.

Додаткова пропозиція експертів EGAP: вважаємо, що діючу дорожню карту розвитку відкритих даних в Україні потрібно доопрацювати включивши відповідне завдання. Саме цей аналіз може стати вирішальним для формування політичної волі та чіткого розуміння урядовців.

  1. Відкриті дані повинні бути безкоштовними чи мати мінімальну вартість.

Додаткова пропозиція експертів EGAP: Законом України «Про доступ до публічної інформації» визначено право на безкоштовне використання відкритих даних, але не врегульовано питання щодо доступу до цих даних, що може призвести до певних зловживань. Пропонуємо чітко визначити ці норми шляхом внесення відповідних змін до Постанови КМУ № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню

у формі відкритих даних».

  1. Для державних порталів необхідно підключити аналітику відвідувань, щоб чітко розуміти сегмент споживачів, визначати найбільш популярні набори відкритих даних.

Додаткова пропозиція експертів EGAP: поточна версія порталу data.gov.ua дозволяє робити детальну аналітику відвідувань та популярності наборів даних. Разом з тим, необхідно цю аналітику зробити максимально публічною для користувачів.

  1. Запровадити на порталі функцію зворотного зв’язку.

Додаткова пропозиція експертів EGAP: у поточній версії порталу data.gov.ua передбачені інструменти зворотного зв’язку. Разом з тим, їх ефективність є низькою, що потребує їх доопрацювання з урахуванням та поліпшення інтерфейсу користувача.

  1. Уряд має постійно досліджувати як часто використовуються і повторно використовуються відкриті дані у приватному секторі.

Додаткова пропозиція експертів EGAP: вважаємо, що діючу дорожню карту розвитку відкритих даних в Україні потрібно доопрацювати включивши відповідне завдання.

  1. Необхідно постійно заохочувати робітників користуватись перевагами використання відкритих даних.

P.S.: При підготовці статті використані матеріали дослідження Capgemini Consulting для European Data Portal у 2015 році.

1

 

2

 

3