Швейцарсько-українська програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP оголошує конкурс на проведення дослідження, задля виявлення трендів розвитку інструменту е-демократії «Громадський бюджет»

Програма EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян, та сприяння соціальним інноваціям в Україні.

Громадський бюджет – це механізм, за допомогою якого мешканці міста можуть розподілити частину місцевого бюджету, надаючи свої ідеї, оформлені у вигляді проєктних заявок. Проєкти виносяться на розгляд мешканцям міста на загальне голосування. Заявки, які набрали більше голосів потім реалізуються місцевою владою.

Основне завдання:

Провести дослідження використання онлайн інструменту «Громадський бюджет» в обласних центрах України з метою виявлення трендів його розвитку, оцінки результативності та впливу на розвиток громад та соціального капіталу.

Термін виконання: 3 місяці з моменту укладання договору.

Питання, які необхідно дослідити в рамках дослідження:

1. Результати реалізації проєктів-переможців 2018 року. Який відсоток проєктів був втілений? Чи були нереалізовані проєкти, з яких причин?
2. Тематика проєктів-переможців 2018 та 2019 років. Частка проєктів категорії “Освіта” у загальній кількості переможців.
3. Відношення проєктів-переможців до загальної кількості заявок у досліджуваних містах та по Україні.
4. Наскільки загальнодоступні реалізовані проєкти (яка кількість населення користується результатами)?
5. Частка фінансування великих проєктів від загального фінансування на проєкти ГБ в місті (якщо є категорії великих та малих проєктів).
6. Чи змінюються бюджети проєктів під час їх реалізації? Які тенденції?
7. Динаміка розвитку інструменту по роках (кількість міст, які використовують ГБ; загальний обсяг бюджетів; бюджет переможців по роках; кількість поданих проєктів; кількість проєктів-переможців; відсоток реалізованих проєктів).
8. Частка депутатів та членів виконкомів міськрад серед авторів проєктів.
9. Динаміка по голосуванням (як онлайн так і офлайн) за всі роки існування інструменту в місті.
10. Кращі практики. Найцікавіші проєкти, які можуть бути цікавими іншим містам.
11. Невдалі практики, які виявлено в рамках дослідження.
12. Інтерв’ю (опитування) з модераторами для виявлення шляхів покращення та вдосконалення онлайн платформи.
13. Опитування юзерів щодо задоволеності онлайн платформою.
14. Загальні рекомендації щодо вдосконалення інструменту ГБ в цілому.
15. Досвід Полтавського обласного шкільного ГБ, можливість масштабування, проблеми при запровадженні.

Вимоги до виконавця: досвід виконання аналітичних робіт.

Критерії відбору:

• ціна;
• якість запропонованої методики дослідження;
• досвід виконання аналогічних завдань.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).
Пропозиція оформлюється на бланку (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 1, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності).

До пропозиції обов’язково має бути додана:

– копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
– копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Просимо звернути увагу, що зазначені вище виконавці програм міжнародної технічної допомоги звільняються від сплати податку на додану вартість на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, реєстраційних карток проектів, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, оплата за товар/роботи/послуги має проводитись без врахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок:

Заявки на участь у конкурсі мають бути надіслані в електронній формі на адресу електронної пошти tender@egap.in.ua з темою листа «Дослідження ГБ» до 13 квітня 2020 року.

Додатки:

1. Шаблон заявки на участь у конкурсі на закупівлю.