Конкурс на виконання дослідження антикорупційного та економічного потенціалу е-послуг в Україні

Фонд Східна Європа оголошує конкурс на виконання дослідження антикорупційного та економічного потенціалу впровадження публічних електронних послуг в Україні в рамках проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) та програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP).

Мета дослідження

З’ясувати, наскільки ефективно впровадження публічних електронних послуг в Україні, зменшує корупційні ризики, впливає на економіку країни, а також покращує інвестиційну привабливість держави.

Завдання дослідження:

а. Підготувати вичерпну аналітичну інформацію щодо антикорупційного та економічного ефекту від впровадження наступних електронних послуг/сервісів, які надаються в Україні бізнесу та громадянам:

 1. Реєстрація, внесення змін та припинення фізичної особи-підприємця.
 2. Призначення допомоги при народженні дитини.
 3. Надання довідки про несудимість.
 4. Повідомлення про початок будівельних робіт. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації.
 5. Декларація відповідності вимогам протипожежної безпеки. Ліцензія на провадження протипожежної діяльності.
 6. Видача ліцензій на послуги з автоперевезень пасажирів та вантажів (розширення, звуження, анулювання). Повідомлення про зміну даних перевізника.
 7. Дозвіл на спеціальне водокористування.

b. Оцінити очікувану антикорупційну та економічну цінність електронних послуг/сервісів в Україні на прикладі Digital Economy and Society Index.

Методологія

Успішний кандидат має запропонувати методологію, що базується на глибокому розумінні ситуації у сфері електронних публічних послуг/сервісів. Методологія може бути адаптована під час дослідження після консультацій з замовником.

Пропонуємо розглянути такі методи проведення дослідження (перелік не є вичерпним):

 • Огляд літератури та глобальних індексів для України з використанням наявних даних про боротьбу з корупцією та електронне урядування з зовнішніх джерел, таких як Світовий банк та Transparency International. (Digital Economy and Society Index, Digital Economy and Society Index Report (provided below),  TI Corruption Perception Index, World Bank Worldwide Governance Indicators, Index of Public Integrity, WEF Global Competitiveness Report, World Bank Doing Business, E-Government Survey & E-Participation Index);
 • онлайн-опитування користувачів електронних послуг (для порівняння досвіду використання онлайн та офлайн послуг за критеріями: ціна (офіційна/неофіційна), час витрачений на оформлення, зручність тощо);
 • аналіз статистичних даних з використання електронних послуг для визначення тенденцій використання послуг та задоволеності наявними електронними послугами (соц\бізнес послуги, сфера, стать+вік+місто/село користувачів, громадяни/бізнес);
 • фокус-групи з представниками бізнесу (та, ймовірно, експертні опитування) для визначення впливу електронних послуг на легкість ведення бізнесу та інвестиційну привабливість (наявний і потенційний);
 • case studies впливу електронних послуг на зменшення рівня корупції в Україні.

Очікувані результати

Окремі звіти по кожній електронній послузі, а також узагальнений звіт дослідження зі зведеною інформацією про аналіз всіх електронних послуг, українською та англійською мовами.

Бенефіціаром дослідження є Державне агентство з питань електронного урядування. Напрацювання дослідження будуть представлені широкій аудиторії. Успішний кандидат погоджується з відкритим ліцензуванням кінцевого продукту, а також даних і методологій, що лежать в його основі.

Критерії відбору

 • досвід виконання аналогічних завдань;
 • якість запропонованої методології;
 • ціна та порядок оплати;
 • термін виконання завдання.

Порядок подання пропозицій

Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності).

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), електронна копія пропозицій має бути надіслана на електронну пошту tender@egap.in.ua.

На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво, а також Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, Фонд Східна Європа проводитиме оплату за товари без врахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути надіслані в паперовому вигляді на адресу Фонду Східна Європа не пізніше 14:00 11 березня 2019 року (продовжено).

Адреса: Фонд Східна Європа

вул. Саксаганського 96, 5 поверх, офіс 508

Київ, 01032 Україна

Додаток 1. Першоджерела

Додаток 2. Заявка на участь у конкурсі/тендері