Конкурс на розробку та адвокацію локальної Концепції з розвитку е-демократії (Волинська, Вінницька, Одеська та Дніпропетровська області)

Фонд INNOVABRIDGE оголошує конкурс серед інститутів громадянського суспільства (Волинська, Вінницька, Одеська та Дніпропетровська області) на розробку та адвокацію локальної Концепції з розвитку е-демократії в рамках швейцарсько-української програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP.

Національна Концепція з розвитку електронної демократії до 2020 року була затверджена Кабінетом Міністрів України розпорядженням №797 від 8 листопада 2017 року. Концепція була розроблена Коаліцією «Е-демократія», до якої входять провідні українські та міжнародні організації громадянського суспільства та Державне агентство з питань електронного урядування України. Після розробки Концепції було проведено публічні консультації в 6 містах обласних центрах (м. Київ, Луцьк, Дніпро, Вінниця, Одеса, Львів) та онлайн обговорення на платформі Є-закон. Всього було опрацьовано 200 коментарів та зауважень.

Метою Концепції є подальший розвиток і зміцнення демократії в Україні шляхом формування політичних, організаційних, технологічних і ідеологічних умов розвитку е-демократії, що буде характеризуватися зростанням залучення громадян до комунікації, співпраці з суб’єктами владних повноважень, контролю за ними, участі у вироблені політики, розвитку самоорганізації та самоврядування, а також рівня довіри до органів державної влади.

В Концепції передбачено узгодження стандартів державної політики у сфері е-демократії з міжнародними, зокрема, європейськими стандартами. Концепцією передбачено 17 заходів на 2018 рік.

З метою розвитку електронної участі громадян та зміцнення демократії на місцевому рівні існує необхідність у запровадженні в місцевих нормативно-правових актах термінології, яка відноситься до е-участі, та впровадити положення про використання електронних інструментів демократії, які вже мають законодавче підґрунтя так і таких, які набувають популярності в Україні. Як приклад, бюджет участі, або громадський бюджет.

 • Розробка локального нормативно-правового акту «Концепція розвитку е-демократії в місті/області»
 • Адвокаційна компанія щодо прийняття нормативно-правового акту «Концепція розвитку е-демократії в місті/області» та плану дій до даного документу.
 • Організація політично нейтрального процесу участі та включенності інтересів вразливих груп.
 • Організація локальної робочої групи з напряму Е-демократія.

Пріоритети надаються організаціям громадянського суспільства, які:

 • Працюють на регіональному рівні.
 • Мають досвід співпраці з органами влади та органами місцевого самоврядування.
 • Мають досвід розробки нормативно-правових актів та стратегічних документів і їх імплементації.
 • Провели успішні адвокаційні компанії.
 • Зацікавленні у зміцненні демократії за допомогою ІКТ.

Термін реалізації проекту: до 4 місяців. З вересня 2018 року до січня 2019 року включно.

Для розгляду заявок необхідно подати такі документи:

 • Опис організації, згідно з вищевказаними критеріями.
 • Concept note на 1-2 сторінки, щодо бачення реалізації проекту.
 • Кошторис реалізації проекту.

Заявки на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом INNOVABRIDGE не пізніше 20 липня 2018 року р. на електронну адресу з поміткою “Конкурс”: Skarelin@eef.org.ua

Контактна інформація:

Сергій Карелін, локальний координатор компоненту «Національна політика» програми EGAP Skarelin@eef.org.ua

Іорданка Томкова, координатор компоненту «Національна політика» програми EGAP, радник з е-урядування  tomkova@innovabridge.org

Конкурсні пропозиції, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

Усі питання щодо подання пропозиції на конкурс слід надсилати в електронній формі на вказану вище електронну адресу. Фонд Innovabridge залишає за собою право звернутися за додатковими роз’ясненнями перед визначенням переможця.

Учасники конкурсу будуть письмово повідомлені про його результати до 1 серпня 2018 року.

Програма EGAP виконується Фондом Східна Європа та партнерами у співпраці з Державним агентством з електронного врядування та фінансується Швейцарським бюро співробітництва.