Конкурс на посаду координатора компонента 4 “Національна політика”

Опис. Програма Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP 2015-2019) підтримується Швейцарською агенцією з розвитку і співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом InnovaBridge. Основною метою EGAP є сприяння ефективному наданню публічних послуг, належному врядуванню та демократії в Україні шляхом інноваційного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 4 регіонах (Волинська, Вінницька Одеська, Дніпропетровська області). Програма складається із 4 компонентів:

Компоненти 1,2:     Посилення ефективності та відкритості надання адміністративних послуг через запровадження нових інструментів електронного урядування і зміцнення потенціалу місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування  та організацій громадянського суспільства.

Компонент 3:         Підвищення участі громадян та вплив на політику за допомогою використання нових механізмів електронного урядування на національному та  місцевому рівнях.

Компонент  4:        Посилення інклюзії загальнонаціональної політики щодо е-урядування та е-демократії, яка враховує потреби місцевих органів влади.

Важливими взаємопов’язаними темами програми є дотримання принципів належного врядування, управління конфліктами, гендерної рівності та включення маргіналізованих груп (наприклад молодь, люди похилого віку, переселенці) у процеси е-урядування та е-демократії.

На сьогодні, програма EGAP провадить свою діяльність третій рік, а Фонд INNOVABRIDGE уповноважений реалізовувати 4 компонент програми, сфокусований на формуванні політики завдяки національному та міжрегіональному діалогу. Протягом перших двох років реалізації програми, INNOVABRIDGE мав постійного міжнародного експерта-резидента в якості керівника компоненту 4 (К4) – доктора Йорданку Томкову. Натомість протягом 3-го та 4-го років д. Томкова керуватиме К4 дистанційно з періодичними місіями в Україну. З метою надання допомоги щодо належного виконання її обов’язків, Фонд INNOVABRIDGE оголошує конкурс на посаду місцевого координатора для К4 на Україні.  Пропонована посада передбачає повний робочий день.Випробувальний термін – 3 місяці, з можливістю подовження контракту до березня 2019 року.

Цілі компоненту 4. Однією із основних цілей компоненту 4 (К4) є підтримка електронного урядування в Україні, а саме Державного агентства з питань електронного урядування, а також інших національних, регіональних та партнерів з громадянського суспільства, за допомогою налагодження інклюзивного, конструктивного діалогу з питань політики електронного урядування та е-демократії. Більш конкретно, основні показники ефективності для К4 включають:

 1. Покращення політичного діалогу, створення стратегічного консенсусу і співпраця між 4 регіонами Програми, а також між регіонами і відповідними державними органами щодо нових законодавчих та ініціатив;
 2. Розробка та прийняття нових підходів, які ґрунтуються на законодавстві та політиках е-урядування та е-демократії;
 • Сприяння розбудові політичної коаліції для змін між громадянським суспільством та владою.

Обов’язки місцевого координатора за виконання компоненту 4 (К4)

Місцевий координатор допомагатиме керівнику К4 та програмі EGAP виконувати наступні завдання:

 • Спільно з керівником К4 і керівником програми EGAP брати участь у розробці річного плану дій;
 • У тісній співпраці з Державним агентством з питань електронного урядування України, Секретаріатом «Партнерства Відкритий Уряд», Кабінетом Міністрів України і Національною Коаліцією з питань розвитку е-демократії забезпечувати стабільне і успішне продовження діяльності компоненту К4, започаткованої впродовж перших 2 років програми EGAP, зокрема забезпечення імплементації Національної концепції е-демократії (2016-2018) шляхом окремих пунктів дій, найбільш відповідних для цілей та завдань Програми EGAP (40% робочого часу);
 • Встановлення / Підтримка належного функціонування Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування та Національної Коаліції з питань розвитку е-демократії, які сприятимуть ефективній реалізації окремих законодавчих/політичних ініціатив (15%);
 • Відповідно до ключових заходів EGAP, визначати стратегічні точки доступу для політичного діалогу, ініціювати проведення аналітичної роботи та організовувати круглі столи на національному та міжрегіональному рівнях з метою впливу/ініціювання/зміни законодавства або політики у сфері електронних послуг, електронної демократії, Національної програми інформатизації (30 %);
 • Забезпечення ефективної координації та співпраці з компонентами 1,2, 3 Програми EGAP та регіональними координаторами, що забезпечує заплановані в К4 дії, стратегічно розвивати та посилювати заходи в інших компонентах (5%);
 • Забезпечення громадської обізнаності щодо діяльності та результатів К4 в автономному режимі та в режимі он-лайн на національному / регіональному рівнях шляхом прес-конференцій, онлайн-присутності, блогів та інших креативних рекламних ініціатив; У 4-му році буде організована національна конференція (5%);
 • Підтримка відносин з представниками уряду, громадянським суспільством та донорами;
 • Надання щоквартальних звітів про хід реалізації роботи щодо ключових подій, досягнень, проблем та потенційних ризиків Фонду INNOVABRIDGE (д. Йорданці Томковій (5%).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Координатор відповідальний за надання наступних результатів:

 • Нові законодавчі (або внесення реформаторських правок до існуючого законодавства) та політичні ініціативи – не менше 1 законодавчої та 1 політичної ініціативи за рік програми;
 • Щонайменше 3 успішно проведені та задокументовані круглих столи з тематичної політики на відповідні теми;
 • 1 Національна конференція ;
 • Організація як мінімум 2 серій діалогів між регіонами (серед 4 регіонів EGAP), що є результатом 2 нових законодавчих або політичних ініціатив.
 • Популяризація відповідної сфери, формування знань і навичок користування її інструментами;
 • Відслідковування світових трендів поширення та застосування інструментів електронного урядування та демократії, розвитку Національної програми інформатизації;
 • Ініціювання інших заходів, що сприяють розвитку екосистеми електронного урядування в Україні і дотичні до інструментів електронної демократії.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА

 • Наявність диплому бакалавра або магістра із соціальних наук, державного управління або іншого відповідного досвіду.
 • Компетентний і досвідчений практик у сфері електронного урядування, електронної демократії, Національної програми інформатизації (здатний надати конкретні приклади минулих досягнень), обізнаність в інноваційних українських та міжнародних тенденціях, підходах до електронного врядування та електронної демократії
 • Хороші результати діяльності щодо організації політичних діалогів, розробки / впливу на національне законодавство та підтримка міжурядової координації / відносин на національному та регіональному рівнях.
 • Чудові професійні навички письмового / усного спілкування, міжособистісні, рекламні та дипломатичні навички, вміння співпрацювати та скликати представників уряду, донорів, громадянського суспільства та засобів масової інформації.
 • Демонструвати лідерство, ініціативність, бути орієнтованим на результати та володіти організаційними навичками
 • Мати високі професійні та етичні стандарти у відповідності з Кодексом поведінки Швейцарської Агенції з співпраці з метою розвитку для партнерів-виконавців.
 • Володіння українською та англійською мовами.

Кінцевий термін подачі заявки: Зацікавленим кандидатам необхідно надсилати заяви, включаючи мотиваційний лист, резюме і 2 рекомендації від попередніх роботодавців до 21 Cерпня 2017 року на email tomkova@innovabridge.org. Перші кандидати будуть запрошені на співбесіди до 1 вересня 2017 року. Очікувана дата початку роботи -15 вересня 2017 року.

01032, Київ вул. Саксаганського 96 оф. 501

+380 44 2060448

info@egap.in.ua