Конкурс на аналіз виконання регіональних програм інформатизації

Програма EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян, та сприяння соціальним інноваціям в Україні.

За підтримки Програми EGAP у чотирьох цільових регіонах програми, а саме у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях, було розроблено та прийнято регіональні програми інформатизації (далі – РПІ). Для визначення результатів впровадження зазначених програм оголошується конкурс на виконання робіт з аналізу виконання РПІ у 4 цільових регіонах

Основне завдання

Основне завдання: аналіз виконання регіональних програм інформатизації (далі – РПІ) у 4 цільових регіонах роботи Програми EGAP (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська та Одеська обл.)

Вимоги до змісту документу:

Документ повинен містити інформацію окремо по кожному цільовому регіону щодо:

 • Дати прийняття РПІ та терміну на який вона була розроблена.
 • Кількісних показників виконання програми: скільки завдань виконано, а скільки ні, скільки з них виконано вчасно, а скільки ні.
 • Фінансування РПІ, чи виділялись коши у достатній кількості.
 • Включення до РПІ завдань, передбачених цілями Програми EGAP.
 • Висновки щодо виконання програми в цілому, пропозиції щодо розробки/оновлення РПІ.
 • Створення районних та міським програм інформатизації та інформатизації органів місцевого самоврядування та їх узгодженості з регіональною програмою.
 • ІТ-персонал, що залучений до виконання завдань програми як на регіональному так і на місцевому рівні.

Вимоги до виконавця

 • Досвід виконання аналітичних робіт.

Критерії відбору

 • досвід виконання аналогічних завдань
 • ціна;
 • термін виконання завдання;

Порядок подання пропозицій

Пропозиції приймаються від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності).

На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Просимо звернути увагу, що зазначені вище виконавці програм міжнародної технічної допомоги звільняються від сплати податку на додану вартість на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, реєстраційних карток проектів, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, оплата за товар/роботи/послуги має проводитись без врахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок

Заявки на участь у конкурсі мають бути надіслані в електронній формі на адресу електронної пошти tender@egap.in.ua до 18 березня.

Контактна інформація

З технічних питань: Олексій Зелів’янський, координатор компоненту «Е-Послуги» Програми EGAP. тел.: +38 (044) 206 0448.

З процедури проведення конкурсу: Марія Соколова, спеціаліст з фінансових та адміністративних питань Програми EGAP тел.: +38 (044) 206 0448, tender@egap.in.ua.

Додатки:

 1. Шаблон заявки на участь у конкурсі на закупівлю.