Фонд Східна Європа в рамках програми EGAP оголошує конкурс на проведення соціологічного дослідження з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у пілотних громадах Програми

Програма EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян, та сприяння соціальним інноваціям в Україні.

Цей конкурс оголошено з метою підготовки та реалізації стратегій цифровізації 10-ти пілотних об’єднаних територіальних громад у 5-ти цільових областях програми – Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській (2 громади у кожній з областей, переважно сільська місцевість). Ціль – сприяти створенню історій успіху взаємодії громад з органами місцевого самоврядування завдяки використанню інструментів електронного урядування на прикладі пілотних громад.

Мета дослідження:

Отримати достовірну статистичну та аналітичну інформацію щодо поточного рівня готовності громад до запровадження інструментів е-урядування та е-демократії, а також поточного рівня взаємодії (довіри) громад та органів місцевого самоврядування; визначити найбільш ефективні канали комунікації.

Завдання:

 1. Розробити методологію проведення соціологічного дослідження (регіони – 10 територіальних громад, які будуть визначені замовником). В рамках дослідження мають бути застосовані різні типи досліджень: якісні та кількісні. Вік респондентів від 10 років до 60+ років, ч/ж. Додатково необхідно провести дослідження серед декількох цільових груп: людей з обмеженими можливостями, молоді, людей поважного віку, підприємців. Дослідження має проводитися як шляхом опитування респондентів, так і у фокус-групах.
 2. Розробити технічне завдання проведення дослідження виходячи із завдань проєкту та мети досягнення найкращих результатів.
 3. Розробити опитувальник, базуючись на основних векторах запитань:
 • суспільні проблеми (локальні та глобальні), які турбують членів громади;
 • лідери думок у громадах та рівень довіри до них;
 • рівень довіри до органу місцевого самоврядування та розуміння його функцій;
 • рівень цифрових навичок та використання інтернету, комп’ютерів і смартфонів;
 • найбільш популярні електронні канали комунікації (месенджери, соцмережі, ЗМІ);
 • досвід використання інструментів е-урядування та е-демократії, довіра до них;
 • рівень задоволеності наданням публічних послуг.

4. Провести дослідження відповідно до технічного завдання.
5. Результати досліджень мають бути готові до 1 травня 2020 року для кожної з 10 пілотних громад.

Методологія, технічне завдання, опитувальник та графік реалізації завдання мають бути узгоджені з замовником. Методологія та система проведення дослідження мають бути орієнтованими на регулярне повторення та простими у відтворенні.

Вимоги до виконавця:

досвід проведення соціологічних досліджень не менше 5 років.

Критерії відбору:

 • якість запропонованої методології;
 • досвід виконання аналогічних завдань;
 • ціна;
 • термін виконання.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиції оформлюються на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, підписуються уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), електронна копія пропозицій має бути надіслана на електронну пошту tender@egap.in.ua

На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, реєстраційної картки проекту №3311, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, Фонд Східна Європа проводитиме оплату за товари без врахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок:

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP не пізніше 18:00 6 березня 2020 року.

Фонд Східна Європа
вул. Саксаганського, 96 офіс 508
Київ, 01032 Україна

Контактна інформація:
Марія Соколова, фахівець із закупівель Фонду Східна Європа
tender@egap.in.ua

Учасники тендеру будуть письмово повідомлені про його результати.