• Home
 • Components
 • Regions
 • News
 • Tools
 • Library
 • About Us
 • National policy

  В той час, як компоненти 1 (е-послуги), 2 (розбудова потенціалу), 3 (електронна демократія) програми EGAP сфокусовані на впровадженні електронного урядування та електронної демократії на регіональному рівні, четвертий компонент має за мету здійснювати моніторинг, впливати та підтримувати процеси реформування, що відносяться до сфери електронного урядування та електронної демократії, на національному рівні.

  До форм підтримки цього компоненту належать: сприяння проведенню політичних діалогів та круглих столів у цільових регіонах; покращення співробітництва між регіональними та національними політичними ініціативами; проведення аналітичної роботи; надання технічної допомоги, а також узгодження діяльності донорів, з метою кращої координації процесів реформування та формування політики, в тому числі на основі фактичних даних.

  У 2015 програма „Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) в Україні започаткувала серію аналітичних досліджень з питань електронної демократії.

  Загалом, у цьому дослідженні взяло активну участь понад 2400 українців та консорціум партнерів, що представляють громадянське суспільство.

  Результати нового, проведеного у 2016 році, EGAP звіту „Електронна демократія в Україні з погляду громадян та ключових зацікавлених сторін” звіту будуть широко використовуватися для підвищення поінформованості громадськості про роль ІКТ у посиленні демократії в Україні, а також для розробки нової Дорожньої карти електронної демократії в рамках зобов’язань України у Партнерстві „Відкритий уряд” (2016-2018).

  INFOGRAPHICS

  01032 Kyiv, Saksahanskoho St., 96 office 501

  +380 44 2060448

  info@egap.in.ua