• Про нас
 • Компоненти
 • Наші проєкти
 • Публікації
 • Конкурси
 • Соціологічне дослідження з питань цифрової грамотності
  Опубліковано: 17.08.2021
  Дедлайн: 31.08.2021
  Завантажити шаблон заявки

  Фонд Східна Європа в рамках програми EGAP оголошує конкурс на проведення соціологічного дослідження з питань цифрової грамотності населення в рамках освітнього проекту з розвитку цифрових компетенцій

  Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян, та сприяння соціальним інноваціям в Україні.

  Цей конкурс оголошено у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України з метою реалізації освітнього проекту з розвитку цифрових компетенцій, спрямованого на підвищення рівня цифрових навичок громадян для забезпечення комфортного проживання в сучасній країні.

  Освітній проект представляє собою безкоштовну онлайн-платформу для громадян з відео-курсами, інструкціями та гайдлайнами, а також тестами, що дозволяють у будь-який момент перевіряти свій рівень знань, здати екзамен та отримати диплом.

  Мета дослідження

  Отримати достовірну статистичну та аналітичну інформацію щодо стану цифрової грамотності населення у порівнянні з 2019 роком з метою подальшого формування продуктової лінійки освітніх курсів цифрової грамотності (у відповідь на попит).

  Основне завдання

  Провести повторне дослідження що цифрової грамотності населення на основі дослідження, зробленого у 2019 року та здійснити порівняльний аналіз їх результатів.

  Перелік робіт, що мають бути виконані в межах реалізації Договору

  1. Огляд та адаптація розробленої методології комплексного дослідження з вивчення цифрової грамотності населення України

  1.1 вибіркова модель для вивчення цифрової грамотності населення України у віці 10 – 70 років

  1.2. вибіркова модель для вивчення цифрової грамотності населення України з вадами слуху

  1.3. сценарій та гайд для модератора для проведення 4 фокус-групи, дві з них з представниками сільської місцевості, 2 з мешканцями міст

  1.4. анкета для опитування 1800 респондентів у віці 18 – 70 за репрезентативною вибіркою для території України за виключенням непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також АРК

  1.5. анкета для опитування 400 респондентів у віці 10 – 17 років відповідно до запропонованої методології

  1.6. анкета для опитування 400 респондентів у віці 18 – 70 років, що проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей відповідно до запропонованої методології

  1.7. анкета для опитування 200 респондентів у віці 18 – 59 років з категорії осіб з вадами слуху відповідно до запропонованої методології

  2. Огляд та адаптація інструментарію для проведення фокус-групових досліджень

  3. Огляд та адаптація розробленого інструментарію для проведення f2f інтерв’ю

  4. Оновлена документація щодо проведення польових робіт для реалізації усіх компонентів дослідження

  7. Проведені 4 фокус-групи, дві з них з представниками сільської місцевості, 2 з мешканцями міст

  8. Опитано 1800 респондентів у віці 18 – 70 за репрезентативною вибіркою для території України за виключенням непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також АРК

  9. Опитано 400 респондентів у віці 10 – 17 років відповідно до запропонованої методології

  10. Опитано 400 респондентів у віці 18 – 70 років, що проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей відповідно до запропонованої методології

  11. Опитано 200 респондентів у віці 18 – 59 років з категорії осіб з вадами слуху відповідно до запропонованої методології

  12. Здійснений контроль якості зібраних даних за усіма компонентами дослідження

  13. Здійснена комп’ютерна обробка зібраної соціологічної інформації

  14. Підготовлені 4 окремі масиви даних за Компонентами 2, 3, 4 та 5 дослідження

  15. Підготовлений звіт за результатами 4-х проведених фокус-груп

  16. Проведено порівняльного аналізу результатів першого та другого дослідження

  17. Підготовлений загальний аналітичний звіт з рекомендаціями за результатами усіх компонентів дослідження (з текстовою та графічною частинами), включаючи порівняльний аналіз результатів 1-го та 2-го досліджень.

  Результати 1-го дослідження за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf

  Аналітичний звіт готується у відповідності до чек-листа «Контрольний список щодо звіту з оцінки чи дослідження».

  Результати дослідження мають бути готові до 1 листопада 2021 року.

  Шаблон заявки для участі у конкурсі на закупівлю/тендері (у додатку)

  Вимоги до виконавця

  · досвід проведення соціологічних досліджень не менше 5 років.

  Критерії відбору

  · якість запропонованої методології;

  · досвід виконання аналогічних завдань;

  · ціна;

  · термін виконання.

  Порядок подання пропозицій:

  Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

  Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми (посилання під заголовком оголошення), підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково мають бути додані:

  · копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

  · копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

  Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), електронна копія пропозицій має бути надіслана на електронну пошту tender@egap.in.ua.

  На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

  Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, реєстраційної картки проекту №4278-02, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, Фонд Східна Європа проводитиме оплату за товари без врахування ПДВ.

  Терміни та адреса подання заявок:

  Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа не пізніше 31 серпня 2021 року.

  Адреса: Програма EGAP, Фонд Східна Європа, вул. Саксаганського 96, 5 поверх, офіс 508, Київ, 01032 Україна.

  Контактна інформація:

  Чечоткіна Вероніка, координатор навчального компоненту Програми EGAP chechotkina@eef.org.ua