• Про нас
 • Компоненти
 • Наші проєкти
 • Публікації
 • Конкурси
 • Розробка концепції Індексу цифрової трансформації громад
  Опубліковано: 20.05.2021
  Дедлайн: 04.06.2021
  Завантажити шаблон заявки

  Фонд Східна Європа у межах реалізації швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади EGAP» оголошує конкурс на вибір підрядника для надання послуг з розробки концепції Індексу цифрової трансформації громад, методології його обчислення та методології визначення пріоритетів розвитку та впровадження цифрових рішень у громадах.

  Мета впровадження індексу

  Індекс цифрової трансформації – комплексний показник оцінки поточного стану цифровізації всіх сфер життєдіяльності громади, який вимірюється на підставі об’єктивних даних та призначений для:

  • визначення пріоритетних напрямів цифрового розвитку громади та системного впровадження інструментів е-урядування та е-демократії;
  • оцінка та моніторинг поточного стану цифрової трансформації регіонів та пошук можливостей підтримки процесів цифровізації з боку держави. 

  Основне завдання:

  Предметом цього конкурсу є створення (розробка):

  • Концепції впровадження індексу цифрової трансформації (далі – Індекс);
  • Методологія обчислення та інтерпретації Індексу
  • Методологія визначення пріоритетів цифрового розвитку.

  Всі документи, які будуть розроблені в рамках виконання цього завдання, мають узгоджуватися із замовником та представниками Міністерства цифрової трансформації у процесі розробки (шляхом регулярного проведення координаційних зустрічей та обговорень).

  Вимоги до розробки Концепції впровадження Індексу:

  Концепція впровадження Індексу цифрової трансформації має базуватися на успішному досвіді іноземних країн та враховувати всі аспекти цифрового розвитку громад з різною чисельністю населення (мають бути враховані особливості інфраструктури, цифрової готовності та впровадження цифрових рішень у великих та малих містах, а також у сільській місцевості).

  Критерії оцінки мають бути описані окремо з детальним обґрунтуванням пріоритетності (ваги) кожного з них.

  У процесі розробки Концепції обов’язковим є взаємодія із зацікавленими представниками різних громад та підготовка звітів про результати таких обговорень із зазначенням доцільності або недоцільності врахування висловлених ідей.

  Вимоги до розробки методології обчислення Індексу:

  Методологія обчислення індексу має описувати отримання, обробку та аналіз об’єктивних даних про поточний стан цифрового розвитку кожної громади. Мають бути описані шляхи отримання даних та автоматизації процесу обробки та обчислення. Індекс повинен демонструвати як абсолютний вимір (наприклад, бали) для конкретної громади, так і належність до певної категорії або групи громад (необхідним є пропрацювання та опис таких груп з обгрунтуванням поділу). 

  Мають бути розроблені базові алгоритми збору даних (у т.ч. опитувальники для самостійного заповнення цифровими лідерами громад). 

  Вимоги до методології визначення пріоритетів цифрового розвитку:

  Методологія має описувати процес самостійного визначення громадою пріоритетів цифрового розвитку (включаючи впровадження цифрових рішень) на основі аналізу даних, які використовуються для обчислення Індексу. 

  Пріоритети мають враховувати поточний стан цифрового розвитку громади, впроваджені інструменти та об’єктивні показники їх використання.

  До кожного із запропонованих пріоритетів має бути розроблено відповідні опис та обґрунтування  для подальшого належного оформлення проектів рішень місцевої ради.

  Вимоги до виконавця:

  Досвід виконання аналогічних за масштабом та складністю завдань.

  Критерії відбору:

  • досвід виконання аналогічних завдань (надання зразків розроблених раніше концепцій є обов’язковим);
  • якість запропонованого підходу до розробки;
  • ціна;
  • термін виконання.

  Порядок подання пропозицій:

  Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).

  Пропозиція оформлюється на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

  • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

  Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), електронна копія пропозицій має бути надіслана на електронну пошту tender@egap.in.ua.

  На конверті має бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

  Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, реєстраційної картки проєкту №4278-02 та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто Фонд Східна Європа проводитиме оплату за товари без урахування ПДВ.

  Терміни та адреса подання заявок:

  Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа не пізніше 18:00 04 червня 2021 року. Враховуючи дистанційний режим роботи Фонду, електронна копія заявки обов’язково має бути надіслана на адресу електронної пошти tender@egap.in.ua не пізніше 18:00 04 червня 2021 року.

  Адреса: Програма EGAP, Фонд Східна Європа

  вул. Саксаганського 96, 5 поверх, офіс 508

  Київ, 01032 Україна

  Контактна інформація:

  Марія Соколова, старший фахівець із закупівель Фонду Східна Європа tender@egap.in.ua